Kamis, 08 April 2010

Pidato perpisahan kelas bahasa jawa

Pidato b.jawa tentang perpisahan klas 9

ingkang dahad kinormatan bpk kepala sekolah SMP N 3 TAMAN, bapak,ibu guru,staf TU,lan konco2 ade2 sedoyo kemawon ingkang kulo tresnani.
sapisan, mula kita sedayan sesareng ngaturaken puja lan puji syukur dumateng gusti ingkang maha agung,ingkang sampun maringi nikmat kwarasan dumateng kita sedaya.dados kita sedoyo saget sesarengan kempal dateng adicara per[isahan kelas 9 sapunika. kula siswa kelas 9e inkang tinanggenah guru kagem mewakoli konco2 kls 9 kagem ngaturaken matur sembah suwun kulo marang bpk ibu guru ingkang sampun mbulawantah kulo sakonco dangunipun tiyang warya dateng pawiyatan meniko